Bảo vệ An Ninh Cảnh Vệ nhận giải thưởng quốc gia 2023
TUYỂN DỤNG

Bảo Vệ Tòa Nhà (bao ở)

 • Career
  Bảo Vệ Tòa Nhà (bao ở)
 • trực tòa nhà cao cấp
 • Workplace
  Tân Bình,TPHCM
 • 6.500.000
Contact
 • Tel : 0949.273.133 - 0965.480.180
 • FAX : (028) 73040. 113
 • info@anninhcanhve.com
OR APPLY TO US
  

Files in xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, pdf format, < 10MB

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: