Bảo vệ An Ninh Cảnh Vệ nhận giải thưởng quốc gia 2023
TUYỂN DỤNG

Tuyển trợ lý Giám Đốc

  • Career
    Tuyển trợ lý Giám Đốc
  • Toàn thời gian
  • Workplace
    Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM
Contact
  • Tel : 0949.273.133 - 0965.480.180
  • FAX : (028) 73040. 113
  • info@anninhcanhve.com
OR APPLY TO US
  

Files in xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, pdf format, < 10MB

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: