TUYỂN DỤNG

Truy tìm ứng viên nhân viên bảo vệ nhà máy tại Biên Hòa

  • Career
    Truy tìm ứng viên nhân viên bảo vệ nhà máy tại Biên Hòa
  • Toàn Thời gian
  • Workplace
    Biên Hòa, Đồng Nai
  • 7.000.000
Contact
0949.783.113 (Ms.Liễu)
OR APPLY TO US
  

Files in xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, pdf format, < 10MB

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: