Bảo vệ An Ninh Cảnh Vệ nhận giải thưởng quốc gia 2023
TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng vị trí nhân viên bảo vệ nhà máy Long An

  • Career
    Tuyển dụng vị trí nhân viên bảo vệ nhà máy Long An
  • Toàn Thời gian
  • Workplace
    Cần Guộc, Đức Hòa - Long An.
  • 6.500.000
Contact
0949.783.113 (Ms.Liễu)
OR APPLY TO US
  

Files in xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, pdf format, < 10MB

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: