TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ tại Bến cát Bình Dương

  • Career
    Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ tại Bến cát Bình Dương
  • Toàn Thời gian
  • Workplace
    Bến Cát, Bình Dương.
  • 7.000.000
Contact
0949.783.113 (Ms.Liễu)
OR APPLY TO US
  

Files in xlsx, xls, doc, docx, ppt, pptx, pdf format, < 10MB