Đào tạo kiến thức Pháp luật


16/01/2021

Các nội dung đào tạo về kiến thức pháp luật:

1. Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự.
2. Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự.
3. Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hành chính và luật Lao động.
4. Các điều khoản liên quan trong luật kinh tế.

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: