Đào tạo kỹ năng giao tiếp


16/01/2021

Đào tạo kỹ năng giao tiếp:

1. Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô.
2. Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại.
3. Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.
4. Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệ.
5. Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản.
6. Phối hợp và cộng tác với công an chính quyền.
7. Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: