Đào tạo nghiệp vụ đặc biệt


16/01/2021

Đào tạo nghiệp vụ đặc biệt:

1. Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.
2. Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống.
3. Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin.
4. Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.
5. Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.
6. Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản.
7. Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh.
8. Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm.
9. Lập phương án bảo vệ mục tiêu.
10. Phương pháp thúc đẩy người khác cùng làm việc.

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: