Đào tạo nghiệp vụ cơ bản


09/01/2021

Tất cả nhân viên khi ứng tuyển vào Lực lượng bảo vệ Công ty Chúng tôi, đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty.

I. Khái niệm chung

1. Khái niệm tổng quát ngành Bảo vệ – Vệ sỹ.
2. Danh dự và lòng trung thành
3. Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ.
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
5. Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát.
6. Cách sử dụng và thực tập các biên bản, báo cáo.
7. Ứng xử, giao tiếp và thực hành.
8. Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ.
9. Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
10. Nghiệp vụ đóng - mở và quản lý niêm phong.
11. Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.
12. Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.
13. Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.
14. Sơ đồ và phân tích mục tiêu.
15. Các trường hợp cấp cứu,di chuyển nạn nhân.
16. Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt.
17. Phương pháp huấn luyện nhân viên.

MÃ ỨNG DỤNG LIVE CHAT: